อัตราค่าบริการ 

     ค่าบริการ ร้อยละ 0.05 ต่อ 15 วัน และ ต่อ 7 วัน

       คิดตามวันที่ฝากไว้ คิดค่าบริการตามจริงค่ะ             

ยอดฝากจำนำ (บาท)

การต่อดิวจำนำ (รอบดิวทุก 15 วัน) หรือ (รอบดิวทุก 7 วัน)

"ตัวเลือก และ ตัวอย่างในการ จ่ายดอกเบี้ย"

 

ค่าบริการทุก 7 วัน งวดล่ะ (บาท)

ยอดรับฝาก 2,000 อัตราดอกเบี้ย 100 บาท

ยอดรับฝาก 3,000 อัตราดอกเบี้ย 150 บาท

ยอดรับฝาก 4,000 อัตราดอกเบี้ย 200 บาท

ยอดรับฝาก 5,000 อัตราดอกเบี้ย 250 บาท

ยอดรับฝาก 7,000 อัตราดอกเบี้ย 350 บาท

ยอดรับฝาก 10,000 อัตราดอกเบี้ย 500 บาท

ยอดรับฝาก 15,000 อัตราดอกเบี้ย 750 บาท

ยอดรับฝาก 25,000 อัตราดอกเบี้ย 1,250 บาท

ค่าบริการทุก 10 วัน งวดล่ะ (บาท)

ยอดรับฝาก 2,000 อัตราดอกเบี้ย 140 บาท

ยอดรับฝาก 4,000 อัตราดอกเบี้ย 280 บาท

ยอดรับฝาก 6,000 อัตราดอกเบี้ย 420 บาท

ยอดรับฝาก 8,000 อัตราดอกเบี้ย 560 บาท

ยอดรับฝาก 1,0000 อัตราดอกเบี้ย 700 บาท

ยอดรับฝาก 12,000 อัตราดอกเบี้ย 840 บาท

ยอดรับฝาก 15,000 อัตราดอกเบี้ย 1,050 บาท

ยอดรับฝาก 25,000 อัตราดอกเบี้ย 1,750 บาท

 

 

ค่าบริการทุก 15 วัน งวดล่ะ (บาท)

ยอดรับฝาก 2,000 อัตราดอกเบี้ย 200 บาท

ยอดรับฝาก 3,000 อัตราดอกเบี้ย 300 บาท

ยอดรับฝาก 4,000 อัตราดอกเบี้ย 400 บาท

ยอดรับฝาก 5,000 อัตราดอกเบี้ย 500 บาท

ยอดรับฝาก 7,000 อัตราดอกเบี้ย 700 บาท

ยอดรับฝาก 10,000 อัตราดอกเบี้ย 1,000 บาท

ยอดรับฝาก 15,000 อัตราดอกเบี้ย 1,500 บาท

ยอดรับฝาก 25,000 อัตราดอกเบี้ย 2,500 บาท

 

 

 

ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการจ่ายคืน

ทางร้านมีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนมากกว่า 61 วันขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (APR) สูงสุด ซึ่งรวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใน 1 ปี

ตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 15 ต่อปี

 


 
 
ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้บริการร้าน 3iT
1. ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ที่ร้านค่ะ
2.ลูกค้าสามารถ โอนค่าบริการผ่าน ATM ได้ทั่วประเทศ หรือ โอนผ่าน ธนาคารออนไลน์
(เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณา "ส่งสลิป" และ "เลขที่ใบจำนำ " มาทางไลน์ : @3it42 เพื่อทำการบันทึกต่อไป
3.ครบกำหนด 15 วัน คิดค่าอัตราบริการครั้งแรก
4.จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการรับจำนำ ท่านสามารถฝากสินค้าได้นานโดยไม่มีกำหนด
5.ให้ราคาดี ดอกเบี้ยถูก เพียง 0.33 ต่อวัน และ กำหนดชำระทุกๆ 15 วัน
ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการจ่ายคืน
ทางร้านมีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนได้มากกว่า 61 วันขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (APR) สูงสุด ซึ่งรวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใน 1 ปี
ตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 15 ต่อปี

 

 
Visitors: 297,775