นโยบายการโฆษณาของ  Google ดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด  ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการจ่ายคืน 

ตั้งแต่ 61 วันขึ้นไป และ ไม่เกิน 3 เดือน  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปี (APR) ร้อยละ 15% ต่อปี ซึ่งรวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆภายใน 1 ปี ตามกำหนด 

 

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของยอดรับจำนำ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เช่น ยอดรับจำนำ 10,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย APR สูงสุดร้อยละ 15 % ต่อปี จะเท่ากับ 1,500 บาทต่อปี

ยอดรับจำนำที่ต้องจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนตั้งแต่ 61 วันขึ้นไปนับจากวันทำสัญญา

อัตราค่าบริการ 0.05% ต่อ 15 วันคิดตามวันที่ฝาก คืดค่าบริการตามจริง

 

สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนั้นเป็นการกำกับที่ใช้กับสินเชื่อที่ผู้กู้เป็นบุคคลทั่วไปที่กู้เงินจาก

ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) โดยไม่มีวัตถุประสงค์นำไปใช้ในการทำธุรกิจและไม่มีหลักประกัน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยในสินเชื่อในสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สามารถคิดค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด

ได้ไม่เกิน 28% ต่อปีและรูปแบบการชำระเงินให้เป็นแบบลดต้นลดดอก

 

ในปัจจุบัน สินเชื่อประเภทนี้มี 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ :

1.การทำสัญญาและรับเงินเต็มจำนวนทันที

2. การทำสัญญาเพื่อรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยใช้บัตรกดเงินสดเมื่อต้องการใช้งานแต่ล่ะครั้ง

3.การทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแต่ล่ะชิ้นโดยผู้กู้ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้สินเชื่อก่อนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของการคำนวณค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสำหรับการรับวงเงินเพื่อเบิกตามต้องการ:

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม = (จำนวนเงินที่เบิกถอน X อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี X จำนวนวันที่เบิกถอน) / จำนวนวันใน 1 ปี

**ในการนับจำนวนวัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรถอนเงินเป็นวันแรก

เพื่อ ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีบัตรกดเงินสดจากธนาคารหนึ่ง ซึ่งมีอัตตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันอยู่ที่ 28% ต่อปี

นาย ข. กดเงินสดในวันที่ 25 เมษายน ด้วยจำนวน เงิน 10,000 บาท

และ ไม่มีการใช้บัตรนี้ในภายหลังนั้นอีก ระยะเวลาการชำระคืนดอกเบี้ยสูงสุดคือ 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สรุปยอด

 

                                                                              รับจำนำโทรศัพท์ใกล้ฉัน  จำนำโทรศัพท์ใกล้ฉัน  ร้านจำนำโทรศัพท์ใกล้ฉัน รับจำนำกระเป๋าแบรนด์เนม จำนำกระเป๋าแบรนด์เนม

 

 

 

 

 

รับจำนำโทรศัพท์ใกล้ฉัน  iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro 

/iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Pro / iPhone 12 

ร้านจำนำโทรศัพท์ใกล้ฉัน  iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 Pro Max /iPhone 11 Pro

จำนำโทรศัพท์ใกล้ฉัน รับจำนำ ไอโฟน 11 / ไอโฟน 15 / ไอโฟน 14 / ไอโฟน 13 /

จำนำไอแพดใกล้ฉัน  iPad Pro / iPad Air 6/iPad Air 5 / iPad gen 10 

 Macbook Pro / Macbook Air m1 /Macbook Air m2 

                                                                     

ร้านจำนำโทรศัพท์ ไอโฟน  iPhone 15 Promax  ให้ราคาสูง

iPhone 15 Pro 

iPhone 15 

iPhone 14 Promax

iPhone 14 Pro

iPhone 14

iPhone 13 Promax

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 12 Promax

iPhone 12 Pro

iPhone 12  iPhone

iPhone 11 Promax

iPhone 11 Pro

iPhone 11 

รับจำนำโทรศัพท์ใกล้ฉันให้ราคาสูง

 

จำนำไอแพด จำนำ iPad ให้ราคาสูงสุด  iPad pro m1

iPad Pro 11

iPad pro m2

iPad Air

iPad Air 4

iPad Air 5

iPad Air 6

iPad mini 5

iPad mini 6

จำนำไอแพดให้ราคาสูงสุดทุกรุ่น

 

จำนำไอโฟนให้ราคาสูงสุด

จำนำไอโฟน 11

จำนำไอโฟน 11 โปรแม็ก

จำนำไอโฟน12

จำนำไอโฟน12 โปรแม๊ก

จำนำไอโฟน12 Promax

จำนำไอโฟน13 Promax

จำนำไอโฟน13

จำนำไอโฟน13 Pro

จำนำไอโฟน14

จำนำไอโฟน14 โปรแม๊ก

จำนำไอโฟน 14 Promax

จำนำไอโฟน15

จำนำไอโฟน15 Promax

จำนำไอโฟน15 โปรแม๊ก

 

 

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการร้อยละ 0.05 ต่อ 15 วัน และ ต่อ 7 วัน

คิดตามวันที่ฝากไว้ คิดค่าบริการตามจริงค่ะ

ยอดฝากจำนำ (บาท)

การต่อดิวจำนำ(รอบดิวทุก 15 วัน) หรือ (รอบดิวทุก 7 วัน)

"ตัวเลือก และ ตัวอย่างในการจ่ายดอกเบี้ย"

ค่าบริการ 7 วัน งวดละ (บาท)


ยอดรับฝาก บาท อัตราดอกเบี้ย บาท
2,000 อัตราดอกเบี้ย 100 บาท
3,000 อัตราดอกเบี้ย 150 บาท
4,000 อัตราดอกเบี้ย 200 บาท
5,000 อัตราดกเบี้ย  250 บาท
7,000 อัตราดอกเบี้ย 350 บาท
10,000 อัตราดอกเบี้ย 500 บาท
15,000 อัตราดอกเบี้ย 750 บาท
ค่าบริการทุก 10 วัน งวดละ (บาท)

ยอดรับฝาก บาท อัตราดอกเบี้ย บาท
2,000 อัตราดอกเบี้ย 140 บาท
4,000 อัตราดอกเบี้ย 280 บาท
6,000 อัตราดอกเบี้ย 420 บาท
8,000 อัตราดอกเบี้ย  560 บาท
10,000 อัตราดอกเบี้ย 700 บาท
12,000 อัตราดอกเบี้ย 840 บาท
15,000 อัตราดอกเบี้ย 1,050 บาท
 
ค่าบริการ 15 วัน งวดละ (บาท)
ยอดรับฝาก บาท อัตราดอกเบี้ย บาท
2,000 อัตราดอกเบี้ย 200 บาท
3,000 อัตราดอกเบี้ย 300 บาท
4,000 อัตราดอกเบี้ย 400 บาท
5,000 อัตราดอกเบี้ย 500 บาท
7,000 อัตราดอกเบี้ย 700 บาท
10,000 อัตราดอกเบี้ย 1,000 บาท
15,000 อัตราดอกเบี้ย 1,500 บาท

ยอดฝากจำนำ (บาท)

ค่าบริการทุก 15 วัน งวดละ (บาท)

2,000  บาท  15  วัน  งวดละ  200  บาท    ยอดชำระคืน  2,200

3,000  บาท  15  วัน  งวดละ  300  บาท    ยอดชำระคืน  3,300

4,000  บาท  15  วัน  งวดละ  400  บาท    ยอดชำระคืน  4,400

5,000  บาท  15  วัน   งวดละ  500  บาท    ยอดชำระคืน  5,500 

6,000  บาท  15  วัน   งวดละ   600  บาท   ยอดชำระคืน  6,600

8,000  บาท  15  วัน  งวดละ  800   บาท    ยอดชำระคืน  8,800

10,000  บาท   15 วัน   งวดละ  10,000  บาท   ยอดชำระคืน  11,000    

 

ยอดฝากจำนำ (บาท)

ค่าบริการทุก 10 วัน งวดละ (บาท)

2,000  บาท  10  วัน   งวดละ   140  บาท  ยอดชำระคืน   2,140 

4,000  บาท  10  วัน   งวดละ   280  บาท   ยอดชำระคืน   4,280 

6,000  บาท   10  วัน  งวดละ   420   บาท   ยอดชำระคืน   6,420

8,000  บาท   10  วัน   งวดละ   560  บาท    ยอดชำระคืน   8,560  

 

 

Visitors: 658,385