การจำนำและเงื่อนไขการขายฝาก

       ขั้นตอนการให้บริการของเรา ง่ายมากค่ะ

           เตรียมพร้อมก่อนมาขายฝาก

 • ผู้จำนำจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินค้าที่นำมาจำนำเองเท่านั้น 
 • แจ้งความประสงค์ของท่านว่าท่านต้องการนำสินค้าใดมาจำนำ โดยแจ้งรายละเอียด รุ่นของสินค้า เพื่อประเมินราคาทางโทรศัพท์ในเบื้องต้น
 •  ชาร์ตแบตเตอร์รี่โน๊ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์ มาให้เต็มที่
 • ในกรณีที่เป็นโน๊ตบุ๊ค  เตรียมที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ (adaptor) Notebook มาด้วย
 • นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
 • ทางเราจะตรวจสอบ หรือลองเทสสินค้าก่อน แล้ว  ตีราคา พร้อมรับเงินเต็มจำนวนค่ะ

  ***อัตราค่าฝาก***

  ค่าบริการ ร้อยละ 0.05 ต่อ 15 วัน คิดตามวันที่ฝากไว้ คิดค่าบริการตามจริงค่ะ

  ยอดฝากจำนำ (บาท)

  ค่าบริการ (บาท)

 • 2,000 บาท วันละ 7 บาท

 • 4,000 บาท วันละ 14 บาท

 • 6,000 บาท วันละ 21 บาท

 • 8,000 บาท วันละ 28 บาท

 • 10,000 บาทวันละ 35 บาท

   คิดค่าบริการงวดแรก  15 วัน

  (โดยจะลดหย่อนได้บ้างตามสมควร)

-ทุกๆ 15 วันลูกค้า ต้องมาต่อดอกเบี้ย ให้ตรงวันทีครบกำหนด
-ในกรณี ที่ไม่สามารถมาต่อดอกเบี้ยเองได้ หรือเกิดกรณีฉุกเฉินใดๆที่ไม่สามารถมาได้จริงๆ ให้โทร มาแจ้งนะคะ
1.ให้ผู้รับมอบอำนาจมาแทน แต่ จะต้องมีใบขายฝากของทางร้านเท่านั้น
2.สามารถ โอนเงิน ผ่านทางธนาคาร บัญชี 
ของร้านทรีเฮ้าส์ไอที เท่านั้น !!!
(กรณีที่โอนผ่านทางธนาคาร ต้องโทรมาแจ้งทางร้านด้วยทุกครั้ง)
081-7941888 081-3823399 Line:3house1

วิธีจัดเก็บสินค้าและรักษาสินค้า ของลูกค้า
1. เราดูแลสินค้าที่รับฝากเหมือนของๆเรา ติดหมายเลขไว้ทุกกล่องหรือทุกชิ้น ไม่มีการใช้สินค้าของลูกค้าเป็นอันขาด
2. ลงสมุดและจดหมายเลขไว้ทุกสินค้า ตามลำดับวันที่ขายฝาก ไม่มีทางสลับกันหรือมั่วแน่นอน
3. เก็บเครื่องของลูกค้า ไว้ในตู้เก็บปิดกุญแจไว้มิดชิด
4. ทรีเฮ้าส์ไอที มีกล้องวงจรปิด เปิดดูในมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

ทางร้านจะไม่เน้นตัดหลุดสินค้าจำนำของลูกค้า แต่ว่า !! ช้าไม่ว่า เมื่อถึงกำหนด ให้ LINE หรือ SMS ติดต่อ มาหากัน อย่าลืมแล้ว ลืมเลย !!
ขอขอบคุณมา ณ. ที่นี้ 


นโยบายการโฆษณาของ Google

-ระยะสุงสุดและต่ำสุดในการจ่ายคืน 60 วัน ถึง 24 เดือน

-อัตราดอกเบี้ยร้อยล่ะต่อปี(APR)สูงสุด รวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใน 1 ปี ร้อยล่ะ 15 ต่อปี 

-ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของสินเชื่อ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ตัวอย่าง ยอดเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 50,000 กำหนดไว้ร้อยล่ะ 15 ต่อปี จะเท่ากับ 7,500 ต่อปี

 

 
Visitors: 162,223